Podmínky akce a aplikace

Dny Marianne 2021

1. Pořadatel a podmínky

1.1 Pořadatelem nákupní akce Dny Marianne probíhající ve dnech 16.-18.4. 2021, 14.-16.5. 2021 a 17.–19. 9. 2021 (dále jen Akce) je Burda International CZ s.r.o., IČO: 15273598, se sídlem Praha 3, Přemyslovská 2845/43, PSČ 130 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod C1405 (Pořadatel).

 1.2 Akce a použití mobilní aplikace Dny Marianne (Aplikace), která slouží k získání slevových kupónů či kupónů na dárky (Slevové kupóny) pro nákupy ve vybraných obchodech uvedených v Aplikaci v rámci Akce se řídí těmito podmínkami a Obchodními podmínkami Pořadatele dostupnými na burda.cz/dokumenty. Před účastí na Akci se musíte seznámit s těmito podmínkami, Obchodními podmínkami a Zásadami ochrany soukromí dostupnými také na burda.cz/dokumenty. Užíváním Aplikace uživatel potvrzuje, že se s uvedenými dokumenty seznámil.

 2. Partneři Akce

2.1 Partneři Akce jsou obchodníci, jejichž Slevové kupóny si uživatel zakoupí.

 3. Jak lze Aplikaci stáhnout a používat?

 3.1 Aplikaci je možné stáhnout zdarma v Apple Store a v Google Play. Odkaz na Aplikaci je k dispozici také na webové stránce www.dnymarianne.cz.

3.2 Aplikace je částečně funkční i bez registrace uživatele do Aplikace. Neregistrovaný uživatel bude mít však v Aplikaci k dispozici pouze část informací.

3.3 Registrace do Aplikace je nutná v případě, že si chce uživatel otevřít seznam slev dle speciálního kódu v tištěné příloze a získat možnost zakoupit elektronické Slevové kupóny, které pak může uplatnit při nákupu ve vybraných obchodech během Akce.

 3.4 Pro registraci musí uživatel pravdivě vyplnit veškeré údaje požadované v Aplikaci a souhlasit s těmito Podmínkami. Uživatel je povinen sdělit Pořadateli prostřednictvím Aplikace jakoukoliv změnu poskytnutých údajů. Údaje uvedené zákazníkem v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou Pořadatelem považovány za správné.

 3.5 Pro užívání Aplikace dostane uživatel své uživatelské jméno a heslo.

 3.6 Pořadatel prostřednictvím Aplikace nabízí uživateli Slevové kupóny podle polohy uživatele, pokud uživatel přidělil Aplikaci potřebné oprávnění zjišťování polohy.

4. Jak je možné získat a uplatnit Slevové Kupóny?

4.1 Po provedení registrace si uživatel může zakoupit Slevové kupóny do všech vybraných obchodů, které jsou do Akce zapojeny. Cena za nákup Slevových kupónů je 110 Kč. Cena je splatná ihned a Slevové kupóny uživatel obdrží po připsání ceny na účet Pořadatele. Pro platbu je využívána platební metoda prostřednictvím systému GoPay nebo Comgate. V ceně nejsou uvedeny náklady, které vzniknou uživateli za použití internetu (doba připojení, objem stažených dat apod.). Tyto náklady nese uživatel.( 2 )

 4.2 Slevové kupóny v Aplikaci jsou shodné se slevovými kupóny, které jsou v tištěné podobě v přílohách časopisů Marianne a Marianne Bydlení. Uživatel má v aplikaci přístup i ke kuponům Partnerů, kteří se do akce zapojili pozdě a nejsou v příloze časopisů Marianne a Marianne Bydlení.

 4.3 Na Slevovém kupónu je vždy uvedena výše slevy či dárek, případně další podmínky, za kterých uživatel při předložení Slevového kupónu v konkrétním obchodě během trvání Akce získá danou slevu či dárek.

 4.4 Slevový kupón je třeba před uplatněním aktivovat. Pozor, Slevový kupón je aktivní pouze 5 minut a během této doby ho musí uživatel uplatnit. Odpočet času uživatel uvidí přímo v Aplikaci a před aktivací Slevového kupónu bude uživatel prostřednictvím Aplikace upozorněn, že má Slevový kupón aktivovat až těsně před placením. Po uplynutí 5 minut přestává být Slevový kupón aktivní a nelze jej již využít. Aktivace kupónu po omezenou dobu má za cíl zabránit jeho zneužití, kopírování a šíření po internetu. Uživatel se zavazuje nezpřístupnit Slevové kupóny třetí osobě, zejména na internetu nebo na jiných sítích či jakýmkoli jiným způsobem, bezplatně či za úplatu nebo je kopírovat.

 4.5 V případě, že uživatel Slevový kupón neuplatní v časovém limitu 5 minut a Slevový kupón se stane neaktivním, nemá uživatel nárok na vrácení kupní ceny Slevových kupónů či její poměrné části. Neuplatnění Slevového kupónu v časovém limitu nemůže být předmětem reklamace ze strany uživatele.

5. Zpracování osobních údajů

5.1 Při účasti na Akci a užívání Aplikace budou zpracovány osobní údaje uživatele, jak je to popsáno v Zásadách ochrany soukromí dostupnými na burda.cz/dokumenty.